آشنایی با محیط نرم‌افزار ورد

آشنایی با محیط نرم‌افزار ورد

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • آشنایی با محیط نرم افزار ورد • نوار عنوان • تب (سربرگ) • نوار ریبون و پنهان و آشکار کردن آن • گروه‌ها • نوار وضعیت • نوار ابزار دسترسی سریع • تکرار کردن (redo) و لغو کردن (undo) دستورات