عملگر فرعی تقسیم و حساب رابطه‌ای

عملگر فرعی تقسیم و حساب رابطه‌ای

توضیحات

در جلسه نهم پایگاه داده دکتر کیوانپور، ویژه کنکور کامپیوتر و کنکور فناوری اطلاعات (آی تی) در مقطع کارشناسی ارشد، با عنوان «عملگر فرعی تقسیم و حساب رابطه‌ای»، ادامه فصل دوم درس پایگاه داده، یعنی فصل «پایگاه داده رابطه‌ای»، تدریس می‌شود. ابتدا عملگر تقسیم (Division)، تنها عملگر باقیمانده از عملگرهای فرعی جبر رابطه‌ای به همراه یک مثال، دو نکته کنکوری و دو تست کنکور با حل تشریحی ارائه می‌شود. سپس آخرین مبحث فصل پایگاه داده رابطه‌ای یعنی «حساب رابطه‌ای» (Relational Calculus) تدریس می‌شود. در تئوری حساب رابطه‌ای مانند تئوری جبر رابطه‌ای،رابطه‌ها مؤلفه‌های اصلی و اولیه تلقی می‌شوند. در حساب رابطه‌ای به جای استفاده از عملگرها از سورهای وجودی و عمومی به صورت گسترده استفاده می‌شود. در ادامه دو نوع حساب رابطه‌ای: 1) «حساب رابطه‌ای تاپلی» (Tuple Relational Calculus) و 2) «حساب رابطه‌ای دامنه‌ای» (Domain Relational Calculus) معرفی می‌شوند. برای تشریح کامل حساب رابطه‌ای تاپلی که دارای دو مؤلفه اصلی متغیرهای بازه‌ای (Range Variables) و نیز سورهای عمومی و وجودی است، ابتدا متغیر بازه‌ای تعریف می‌شود و دو مثال به همراه یک نکته کنکوری در مورد آن به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده می‌شوند. سپس مفهوم عبارت امن تعربف شده و یک مثال و یک تست کنکور مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد. در انتها «حساب رابطه‌ای دامنه‌ای» (Domain Relational Calculus) تدریس می‌شود و پس از تعریف متغیر دامنه‌ای، برای تشریح مفصل موضوع، دو نکته کنکوری به همراه سه مثال و یک تست کنکور مطرح شده و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده