پیش گفتار

پیش گفتار

توضیحات

در این جلسه از درس پایگاه داده با عنوان «پیش گفتار»، اهداف این درس، سر فصل ها، منابع درس و میزان اهمیت درس و سایر نکات مشاوره ای در مورد روش مطالعه این درس ارائه می شود.

هزینه دوره:
1,400,000 تومان1,330,000 تومان

پایگاه داده

1%