عملگرهای جبر رابطه‌ای

عملگرهای جبر رابطه‌ای

توضیحات

در جلسه چهارم پایگاه داده دکتر کیوانپور، ویژه کنکور کامپیوتر و کنکور فناوری اطلاعات (آی تی) در مقطع کارشناسی ارشد، با عنوان «عملگرهای جبر رابطه‌ای»، ادامه فصل دوم درس پایگاه داده، فصل «پایگاه داده رابطه ای»، تدریس می‌شود. در جلسه قبل، 2 عملگر از 6 عملگر جبر رابطه‌ای معرفی و تشریح شد. در این حلسه، 4 عملگر دیگر به تفصیل با مثال و نکته و تست بررسی و تحلیل می‌گردد. مفاهیم مهمی مانند شروط سازگاری، نگاشت جبر رابطه‌ای به مدل رابطه‌ای و تعریف جدول و پرس‌و‌جو نویسی در جبر رابطه‌ای و غیره مطرح و به تفصیل در مورد آنها بحث می‌شود. همچنین 7 نکته مهم کنکوری، 6 مثال پربار با حل تشریحی و 3 تست در رابطه با همان 4 عملگر جبر رابطه‌ای، مطرح و حل کاملاً تشریحی تست‌ها ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده