پرس‌وجو نویسی در جبر رابطه‌ای (1)

پرس‌وجو نویسی در جبر رابطه‌ای (1)

توضیحات

در جلسه پنجم پایگاه داده دکتر کیوانپور، ویژه کنکور کامپیوتر و کنکور فناوری اطلاعات (آی تی) در مقطع کارشناسی ارشد، با عنوان «پرس‌وجو نویسی در جبر رابطه‌ای»، ادامه فصل دوم درس پایگاه داده، فصل «پایگاه داده رابطه ای»، تدریس می‌شود. تعاریف مهمی مانند ستون مشترک، انواع کلیدها (چهار نوع کليد) شامل ابرکليد، کليد کاندید، کليداصلی و کليد خارجی معرفی می‌شود. سپس مبحث ابرکلید با مثال‌های متعدد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. ادامه بحث شیرین پرس‌وجو نویسی در جبر رابطه‌ای و سایر کلیدها به جلسه ششم موکول می‌شود. همچنین نکات مهم کنکوری مربوط به پرس‌وجو نویسی در جبر رابطه‌ای و بالاخص مبحث ابرکلید مطرح شده و تست نمونه هم حل می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده