جبر رابطه‌ای

جبر رابطه‌ای

توضیحات

در جلسه سوم پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «جبر رابطه‌ای»، فصل دوم درس پایگاه داده، فصل «پایگاه داده رابطه ای»، آغاز می‌شود. در ابتدای این فصل، پایگاه داده رابطه‌ای، مدل رابطه‌ای و جبر رابطه‌ای تعریف می‌شود و ارتباط این سه مفهوم با هم بررسی می‌گردد. همچنین در باره چرایی نیاز به پایگاه داده، مدل و جبر رابطه ای بحث می شود. سپس عملوند های جبر رابطه ای معرفی می شوند و در ادامه ویژگی های یک رابطه در جبر رابطه ای مورد توجه قرار می گیرند. سپس دو عملگر از 6 عملگر جبر رابطه ای معرفی و تشریح می شوند. همچنین چندین نکته مهم کنکوری و چندین تست در رابطه با همان دو عملگر جبر رابطه ای، مطرح و حل کاملاً تشریحی تست ها ارائه می شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده