عملگرهای فرعی جبر رابطه‌ای

عملگرهای فرعی جبر رابطه‌ای

توضیحات

در جلسه هشتم پایگاه داده دکتر کیوانپور، ویژه کنکور کامپیوتر و کنکور فناوری اطلاعات (آی تی) در مقطع کارشناسی ارشد، با عنوان «عملگرهای فرعی جبر رابطه‌ای»، ادامه فصل دوم درس پایگاه داده، یعنی فصل «پایگاه داده رابطه‌ای»، تدریس می‌شود. استفاده از عملگرهای فرعی موجب ساده سازی ساختار پرس‌وجوها، ساده‌سازی فهم پرس‌وجوها و ساده سازی نوشتن پرس و جوها می‌شود. کلیه عملگرهای فرعی در جبر رابطه‌ای خود توسط عملگرهای اصلی پیاده‌سازی می‌شوند. لیست عملگرهای مطرح شده در این جلسه عبارتند از 1) اشتراک (Intersect) 2) انتساب(Assignment) 3) الحاق طبیعی (Natural Join) 4) شبه الحاق (Semi Join) 5) الحاق خارجی راست (Right Outer Join) 6) الحاق خارجی چپ (Left Outer Join) 7) الحاق خارجی کامل (Full Outer Join) 8) تقسیم (Division). این مطالب همراه با چندین نکته مهم کنکوری و 7 مثال قوی و پربار و نکته‌دار مطرح و به صورت کاملاً تشریحی توضیح داده می‌شود. همچنین 4 تست کنکور در طی درس مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده