توابع عددی در SQL و گروه‌بندی داده‌ها

توابع عددی در SQL و گروه‌بندی داده‌ها

توضیحات

در جلسه پانزدهم پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «توابع عددی در SQL و گروه‌بندی داده‌ها»، ادامه فصل سوم درس پایگاه داده، فصل «زبان پرس‌وجونویسی SQL»، ارائه می‌شود. بخش قابل توجهی از پرس و جوها در پایگاه‌های داده پرس و جوهای عددی هستند. برای نوشتن این پرس و جوها مجموعه ای از توابع عددی در SQL ارائه شده است، با استفاده از این توابع می‌توان گونه جدیدی از پرس و جوها را نوشت که خروجی آنها یک عدد است. توابع عددی ارائه شده در SQL عبارتند از max، min، avg، sum و count که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. از طرفی در SQL برای گروه‌بندی داده‌ها دستور group by ارائه شده است که با استفاده از این دستور کاربر می‌تواند اطلاعات را به تفکیک مورد نیاز خود گروه‌بندی نماید. این موضوع پایان بخش جلسه پانزدهم پایگاه داده است. در طی این درس 8 مثال مهم در کاربرد این عملگرها مطرح و به همراه چندین نکته کنکوری و 2 تست‌ کنکور با حل تشریحی ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده