تعاریف اولیه

تعاریف اولیه

توضیحات

در جلسه اول درس پایگاه داده، تعاریف مهم پایه ای مثل داده، اطلاعات، پایگاه داده، DBMS و جایگاه افراد در پایگاه داده مطرح می شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده