تعاریف اولیه

تعاریف اولیه

توضیحات

در جلسه اول درس پایگاه داده، تعاریف مهم پایه ای مثل داده، اطلاعات، پایگاه داده، DBMS و جایگاه افراد در پایگاه داده مطرح می شود.

هزینه دوره:
1,400,000 تومان1,330,000 تومان

پایگاه داده

1%