روش ER در طراحی مفهومی پایگاه داده

روش ER در طراحی مفهومی پایگاه داده

توضیحات

در جلسه نوزدهم پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «روش ER در طراحی مفهومی پایگاه داده»، بخش دوم فصل چهارم، «طراحی پایگاه داده»، آغاز می‌شود. لازم به ذکر است که در انتهای جلسه قبل، بخش اول این فصل که مقدمه‌ای بر طراحی پایگاه داده و چهار مرحله اصلی طراحی پایگاه داده بود، شرح داده شد. در این جلسه، ابتدا روش ER در طراحی مفهومی پایگاه داده‌ها معرفی می‌شود که از شناخته شده ترین روش‌ها برای مدل‌سازی مفهومی داده‌ها در سامانه‌های اطلاعاتی و رایج‌ترین روش طراحی مفهومی پایگاه داده است. روش ER برای طراحی پایگاه داده شامل دو گام اصلی است: اول شناسایی موجودیت‌ها و خصیصه‌های آنها و دوم درک روابط بین موجودیت‌ها و محدودیت‌های مربوطه. در ادامه شناسایی موجودیت‌ها مورد بحث قرار گرفته و تعریف موجودیت در پایگاه داده با یک مثال تشریحی ارائه می‌شود. سپس انواع خصیصه‌ها تدریس می‌شود. به طور کلی می‌توان خصیصه‌ها را از سه منظر دسته‌بندی کرد. ✓منظر اول: خصیصه‌های ساده و خصیصه‌های مرکب ✓منظر دوم: خصیصه‌های تک‌مقداری و خصیصه‌های چندمقداری ✓منظر سوم: خصیصه‌های پایه و خصیصه‌های مشتق. این مطلب با دو نکته و یک تست کنکور کارشناسی ارشد و حل تشریحی آن همراه است. سپس انواع موجودیت، نشانه‌های موجودیت و روابط بین موجودیت‌ها بررسی شده و با چندین مثال و نکته تستی مبحث کامل می‌شود. در انتها پیاده‌سازی موجودیت‌ها و روابط بین آنها در مدل رابطه‌ای به همراه یک مثال و یک تست دیگر از کنکور کارشناسی ارشد مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده