سایر عملگرهای ویژه در SQL

سایر عملگرهای ویژه در SQL

توضیحات

در جلسه چهاردهم پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «سایر عملگرهای ویژه در SQL»، ادامه فصل سوم درس پایگاه داده، فصل «زبان پرس‌وجونویسی SQL»، ارائه می‌شود. عملگرهای some و all و exist و not exist و unique به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرند و انجام عملیات تقسیم با این عملگرها مورد بحث قرار می‌گیرد. در انتها استفاده از دستور except در ترکیب با not exist شرح داده می‌شود. در طی این درس 7 مثال مهم در کاربرد این عملگرها مطرح و به همراه چندین نکته کنکوری و 4 تست‌ کنکور با حل تشریحی ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده