مفاهیم اولیه و رویکردهای مدیریت ترمیم در پایگاه داده

مفاهیم اولیه و رویکردهای مدیریت ترمیم در پایگاه داده

توضیحات

در جلسه سوم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، فصل مدیریت ترمیم در پایگاه داده آغاز می‌شود. مفاهیم و تعاریف پایه مثل نحوه برخورد با مسئله لغو در تراکنش، مفهوم خطا، نقض سازگاری، مفهوم ترمیم خطا ارائه می‌شود. سپس نوبت به تقسیم‌بندی انواع خطا در پایگاه داده می‌رسد.خطا در اجرای تراکنش (Transaction failure)، خطای سیستمی (System crash) و خطای دیسک (Disk failure) شرح داده می‌شود. در ادامه دو مرحله اصلی در هر روش ترمیم مورد بررسی قرار می‌گیرد. انواع Storage موضوع بعدی مرد بحث در این جلسه است. سپس نوبت به مبحث دسترسی و انتقال داده می‌رسد. آنگاه روال اجرا و اثرگذاری تراکنش ها بر پایگاه داده مورد بحث قرار می‌گیرد.در انتها دو رویکرد اصلی برای انجام ترمیم مطرح می‌شود : 1) روش های مبتنی بر ثبت وقایع (Log based recovery) 2) روش مبتنی بر صفحه سایه (Shadow Page). در ادامه این مبحث، روش های مبتنی بر ثبت وقایع (Log based recovery) شرح داده می‌شود. چندین نکته و مثال‌های متعدد تشریحی و یک تست، تکمیل کننده مباحث فوق است.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته