مروری بر مفاهیم پایه پایگاه‌ داده

مروری بر مفاهیم پایه پایگاه‌ داده

توضیحات

در جلسه دوم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، مفاهیم پایه پایگاه‌ داده مرور می‌شود. تعاریف پایه مثل داده، اطلاعات،پایگاه داده، جایگاه افراد در پایگاه داده، چرایی پایگاه داده و مزایای آن و نیز مدل‌های پایگاه داده شرح داده می‌شود. در این زمینه مدل سلسله مراتبی (Hierarchical Model)، مدل شبکه‌ای (Network Model)، مدل رابطه‌ای (Relational Model) و مدل شیءگرایی (Object Oriented Model) مورد بازنگری قرار می‌گیرد. سپس مفاهیم مهمی مانند تراکنش (Transaction) و خواص چهارگانه ACID مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس این خواص چهارگانه شامل تجزیه‌ناپذیری (Atomicity)، سازگاری (Consistency)، تفکیک (Isolation) و ماندگاری (Durability) به طور مفصل تشریح می‌گردد. پس از آن انواع مختلف تراکنش‌ها شامل 1) تراکنش مسطح (Flat Transaction) 2) تراکنش تودرتو (Nested Transaction) مورد بحث و بررسی قرا داده می‌شود. سپس حالات مختلف تراکنش شامل حالت فعال (Active)، حالت تثبیت جزئی (Partially Committed)، حالت شکست (Failed)، حالت لغو (Aborted) و حالت تثبیت (Committed) به تفصیل شرح داده شده و در انتها نمودار حالت تراکنش تشریح می‌گردد. همچنین در طی این جلسه، چندین نکته مهم کنکوری و یک تست به همراه حل تشریحی آن ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته