مفاهیم اساسی پایگاه داده توزیع‌شده

مفاهیم اساسی پایگاه داده توزیع‌شده

توضیحات

در جلسه پانزدهم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، فصل چهارم این درس با عنوان «پایگاه داده توزیع‌شده» آغاز می‌شود. در این جلسه مفاهیم پایه پایگاه داده توزیع‌شده تدریس می‌شود. ابتدا پایگاه داده متمرکز (Centralized Database) و پایگاه داده توزیع‌شده (Distributed Database) تعریف شده و با یکدیگر مقایسه شده و مزایا و معایب آنها نسبت به یکدیگر به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. سپس مبحث شفافیت داده (Data Transparency) تدریس می‌شود. آنگاه 12 قانون اساسی سیستم‌های پایگاه داده توزیع‌شده به تفصیل شرح داده می‌شوند. در انتها سیستم‌های پایگاه داده توزیع‌شده همگن و ناهمگن (homogeneous Vs. heterogeneous distributed database) به تفصیل مقایسه می‌شوند.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته