بن‌بست و راه‌کارهای آن

بن‌بست و راه‌کارهای آن

توضیحات

در جلسه یازدهم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، ادامه فصل سوم این درس با عنوان «کنترل همروندی در پایگاه داده» تدریس می‌شود. در جلسه دهم پروتکل‌های کنترل هم‌روندی مبتنی بر قفل، قفل‌گذاری ساده و مشکلات Simple Locking و پروتکل قفل‌گذاری دو مرحله‌ای (The Two-Phase Locking Protocol) ارائه شد. سپس انواع 2PL و بهبودهایی که روی آن انجام شده تا این پروتکل توانمندتر شود ارائه و شرح کاملی از آنها مطرح می‌گردد. در این جلسه، مشکلات 2PL و مسائل Cascade Rollback و Deadlock و Starvation و غیره مطرح و به طور مفصل در مورد بن‌بست و مدلسازی آن با گراف و روش‌های پیشگیری از آن بحث می‌شود. سپس استفاده از مکانیزم timeout برای پیشگیری از بروز بن بست تدریس می‌شود. همچنین پروتکل‌های مبتنی بر گراف و پروتکل‌های درختی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته