کنترل همروندی در پایگاه‌های داده توزیع‌شده

کنترل همروندی در پایگاه‌های داده توزیع‌شده

توضیحات

در جلسه نوزدهم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، آخرین جلسه از فصل چهارم این درس با عنوان «پایگاه داده توزیع‌شده» تدریس می‌شود. در این جلسه مبحث کنترل همروندی در پایگاه‌های داده توزیع‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. در انتهای جلسه قبل، مبحث مدیریت قفل‌گذاری توزیع‌شده و انواع روش‌های آن شامل Primary copy و Majority protocol و Biased protocol و Quorum consensus معرفی و سه روش اول مورد بحث واقع شد. در این جلسهف ابتدا روش چهارم ( Quorum consensus) تدریس می‌شود. سپس مبحث Timestamping (مهر زمانی) و دو روش متمرکز و توزیع شده تولید آن ارائه می‌گردد. سپس یادآوری می‌شود که چگونه مدیریت پایگاه داده بین سایت‌های مختلف توزیع می‌شود؟ 5 مبحث Query processing و Catalog management و Update Propagation و Recovery و Concurrency در این مقوله می‌گنجد. آنگاه وارد مبحث Update Propagation شده و در این مورد بحث می‌شود که وقتی نسخه ای از یک آیتم داده ای بروزرسانی می شود این بروزرسانی چگونه به سایر نسخه ها منتشر می شود؟ در این باره از منظر محل (شروع) اجرای بروزرسانی دو روش Master/Slave replication و Multimaster( update-anywhere) replication مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. در انتها در باره موضوع جامعیت (Integrity) بحث شده و محدودیت‌های جامعیتی و انواع جامعیت ارجاع و نکات متعددی در مورد این مبحث تدریس می‌شود. ضمناً با چندین مثال این مبحث برای درک بهتر دانشجویان باز می‌شود.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته