نقاط وارسی (Checkpoints)

نقاط وارسی (Checkpoints)

توضیحات

در جلسه پنجم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، ادامه فصل مدیریت ترمیم در پایگاه داده با عنوان «نقاط وارسی (Checkpoints)» تدریس می‌شود. ابتدا معایب روش معرفی شده برای انجام عملیات ترمیم (چه در حالت اعمال تغییر آنی و چه در حالت اعمال تغییر تاخیری) مطرح می‌شود. سپس راه حل نقاط وارسی (Checkpoints) مطرح و جزئیات مربوط به دو نوع فعالیت آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن مبحث ترمیم در تراکنش های همروند به همراه دو نوع فعالیت مربوطه ارائه می‌گردد. در انتها مبحث Algorithm for Recovery and Isolation Exploiting Semantics (ARIES) مورد بحث قرار می‌گیرد. چندین نکته و مثال‌ تشریحی و یک تست، تکمیل کننده این مبحث مهم است.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته