پایگاه داده موازی (1)

پایگاه داده موازی (1)

توضیحات

در جلسه بیست و سوم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، فصل هفتم این درس با عنوان «پایگاه داده موازی» آغاز می‌شود. در این جلسه ابتدا در باره چیستی و چرایی پایگاه‌های داده موازی (Parallel database) صحبت به میان می‌آید. سپس در مورد چگونگی ایجاد پایگاه‌های داده موازی (Parallel database) و تکنیک های مربوطه و سه طراحی معماری مربوط به parallel DBM یعنی Shared Memory Architecture و Shared Disk Architecture و Shared nothing Architecture سخن گفته می‌شود. سپس زیرساخت نرم افزاری و جنبه های مختلف موازی سازی در پایگاه‌های داده بررسی می‌شوند. توازی ورودی خروجی (I/O Parallelism) و تکنیک های پارتیشن بندی ( Partitioning techniques) شامل Round-robin و Hash partitioning و Range partitioning و اداره Skew در آن مورد بحث و بررسی دقیق علمی قرار می‌گیرد.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته