تست ترتیب‌پذیری و پروتکل‌های کنترل هم‌روندی مبتنی بر قفل

تست ترتیب‌پذیری و پروتکل‌های کنترل هم‌روندی مبتنی بر قفل

توضیحات

در جلسه نهم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، ادامه فصل سوم این درس با عنوان «کنترل همروندی در پایگاه داده» تدریس می‌شود. سیستم مدیریت پایگاه داده باید بتواند حین اجرای همروند تراکنش‌ها معتبر بودن (یا نبودن) زمان‌بند را تشخیص دهد و در صورت تشخیص نامعتبر بودن اجرای زمان‌بند را متوقف کند. چگونه؟ در این جلسه در این زمینه مباحث مهمی همچون تست Serializability مورد بررسی قرار می‌گیرند. سپس وارد مبحث پروتکل‌های کنترل همروندی می‌شویم و مهم‌ترین پروتکل‌های کنترل هم‌روندی در پایگاه داده معرفی می‌شوند: ❖ Lock-Based Protocols ❖ Timestamp-Based Protocols ❖ Validation-Based Protocols. سپس وارد بحث پروتکل‌های کنترل هم‌روندی مبتنی بر قفل شده و قفل‌گذاری ساده به طور مفصل شرح داده می‌شود. در ادامه مشکلات Simple Locking مطرح و تشریح می‌شوند: 1) نقض سازگاری (ترتیب پذیر نبودن زمان‌بند) 2) امکان بروز مشکل بن‌بست (Deadlock) 3) امکان بروز مشکل قحطی (Starvation) 4) امکان بروز مشکل ابطال پشت سرهم (cascading Rollback).

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته