توزیع داده‌ها و مدیریت پایگاه داده توزیع‌شده

توزیع داده‌ها و مدیریت پایگاه داده توزیع‌شده

توضیحات

در جلسه شانزدهم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، ادامه فصل چهارم این درس با عنوان «پایگاه داده توزیع‌شده» تدریس می‌شود. در این جلسه دو موضوع مهم تدریس می‌شود: 1) چگونگی ذخیره داده‌ها در سایت‌های مختلف یک پایگاه داده توزیع شده و 2) چگونگی توزیع مدیریت پایگاه داده بین سایت‌های مختلف، ابتدا سه رویکرد مختلف برای ذخیره داده‌ها در سایت‌های مختلف یک پایگاه داده توزیع شده شرح داده می‌شود: 1) تکرار (Replication) 2) Fragmentation و 3) Replication and fragmentation combination. این سه روش و جزئیات آن با شرح کامل ارائه می‌شود. در انتها در مورد چگونگی توزیع مدیریت پایگاه داده بین سایت‌های مختلف و به طور خاص درباره تراکنش‌های توزیع‌شده مفصلاً شرح داده می‌شود.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته