انواع نقاط وارسی، بافر کردن و صفحه سایه

انواع نقاط وارسی، بافر کردن و صفحه سایه

توضیحات

در جلسه ششم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، ادامه فصل مدیریت ترمیم در پایگاه داده با عنوان «انواع نقاط وارسی، بافر کردن و صفحه سایه» تدریس می‌شود. ابتدا انواع نقاط وارسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. سپس مدیریت بافر کردن در پایگاه داده بررسی می‌شود. در انتها صفحه سایه (Shadow Paging) بررسی و تحلیل می‌شود. چندین نکته و مثال‌ تشریحی و یک تست، تکمیل کننده این مبحث مهم است.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته