پردازش پرس‌وجو (1)

پردازش پرس‌وجو (1)

توضیحات

در جلسه بیست و یکم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، فصل ششم این درس با عنوان «پردازش پرس‌وجو» آغاز می‌شود. در این جلسه مفاهیم پایه مربوط به پردازش پرس‌وجو در پایگاه‌های داده ارائه می‌گردد. پس از ارائه مفهوم پردازش پرس‌وجو در پایگاه‌های داده، مراحل آن شامل ترجمه پرس و جو و تولید طرح‌های اجرایی متنوع و انتخاب بهترین طرح و اجرای طرح انتخاب شده مورد بررسی قرار می‌گیرند. سپس در مورد پارس کردن و ترجمه سخن به میان می‌آید. همچنین در مورد ارزیابی و چگونگی آن صحبت می‌شود. همچنین بهینه‌سازی پرس‌وجو مورد بحث واقع می‌شود. تولید پلن های ارزیابی پرس‌وجو مطلب مهم بعدی است که مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس چگونگی اندازه‌گیری هزینه پرس‌وجو مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد و الگوریتم ارزیابی عبارات جبر رابطه‌ای معرفی می‌گردد.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته