پروتکل قفل‌گذاری با چندین Granularity

پروتکل قفل‌گذاری با چندین Granularity

توضیحات

در جلسه دوازدهم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، ادامه فصل سوم این درس با عنوان «کنترل همروندی در پایگاه داده» تدریس می‌شود. ابتدا MGLP یا پروتکل قفل‌گذاری با چندین Granularity بررسی شده و منظور از آیتم داده‌ای که روی آن قفل گذاری انجام می‌شود بیان می‌شود. سپس به این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود که مجموعه قواعد پروتکل کنترل همروندی M.G.L.P کدامند؟ مزایا و معایب این پروتکل کدامند؟ و آیا بهبودی برای این پروتکل پیشنهاد شده است؟ پاسخ به این سه پرسش به طور مفصل داده می‌شود و یک تست دکترای کامپیوتر در مورد پروتکل کنترل همروندی Timestamp ordering مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته