تحلیل پروتکل‌های 2PC و 3PC و مدیریت قفل‌گذاری

تحلیل پروتکل‌های 2PC و 3PC و مدیریت قفل‌گذاری

توضیحات

در جلسه هجدهم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، ادامه فصل چهارم این درس با عنوان «پایگاه داده توزیع‌شده» تدریس می‌شود. در این جلسه تحلیل پروتکل‌های 2PC و 3PC و مدیریت قفل‌گذاری تدریس می‌شود. ابتدا مشکل blocking پروتکل 2PC (Two Phase Commit) مطرح و پروتکل 3PC (Three Phase Commit) به عنوان تلاشی برای حل این مسئله مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در همین رابطه (Presumed Commit (PrC شرح داده می‌شود. سپس رویکردهای مطرح جهت کنترل همروندی در پایگاه داده توریع شده از جمله Single-Lock Manager Approach و Distributed Lock Manager مطرح و مقایسه می‌شوند. در انتها مبحث مدیریت قفل‌گذاری توزیع‌شده از سلسله مباحث مربوط به کنترل همروندی در پایگاه‌های داده توزیع شده معرفی شده و انواع روش‌های آن شامل Primary copy و Majority protocol و Biased protocol و Quorum consensus نام برده می‌شود. سپس سه روش Primary copy و Majority Protocol و Biased Protocol تدریس شده و یک تست کنکور دکتری پایگاه پیشرفته نیز مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته