پایگاه داده موازی (2)

پایگاه داده موازی (2)

توضیحات

در جلسه بیست و چهارم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، ادامه فصل هفتم این درس با عنوان «پایگاه داده موازی» تدریس می‌شود. در این جلسه ابتدا توازی بین پرس‌وجویی (Interquery Parallelism) و مباحث زیر مجموعه آن مورد بررسی قرار می‌گیرند. سپس در مورد پروتکل های کنترل همروندی و پروتکل های Cache coherency صحبت می‌شود. در ادامه مفاهیم Range-Partitioning Sort و پس از آن Partitioned Join و سپس Selection σθ(r) گفتگو می‌شود. آنگاه Pipelined parallelism و بعد از آن Independent parallelism و در انتها Query Optimization بررسی شده و یک تست در رابطه با پایگاه های داده موازی مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته