ترتیب‌پذیری (Serializability)

ترتیب‌پذیری (Serializability)

توضیحات

در جلسه هشتم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، مطلب مهم ترتیب‌پذیری (Serializability) در ادامه فصل سوم این درس، یعین فصل «کنترل همروندی در پایگاه داده»، تدریس می‌شود. می‌دانیم سیستم مدیریت پایگاه داده باید بتواند حین اجرای همروند تراکنش‌ها معتبر بودن (یا نبودن) زمان‌بند را تشخیص دهد و در صورت تشخیص نامعتبر بودن اجرای زمان‌بند را متوقف کند. چگونه؟ در این جلسه در این زمینه مباحث مهمی همچون تعریف ترتیب‌پذیری (Serializability) و نیز انواع زمان‌بندهای هم‌روند: ❖زمان‌بند هم‌روند ترتیب پذیر (معتبر) ❖زمان‌بند هم‌روند ترتیب ناپذیر (نامعتبر) معرفی می‌شوند. سپس به تعریف زمان‌بند هم‌روند ترتیب‌پذیر پرداخته می‌شود. آنگاه انواع زمان‌بند هم‌روند ترتیب‌پذیر مورد بررسی قرار می‌گیرند: مانند❖ Conflict Serializabe Schedule (CSS) ❖ View Serializabe Schedule (VSS). پس از ارائه این مباحث و ذکر نکات مهم آن، یک تست کنکور نیز در این خصوص مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته