پایگاه داده شیءگرا

پایگاه داده شیءگرا

توضیحات

در جلسه بیست و پنجم (آخر) درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، فصل هشتم این درس با عنوان «پایگاه داده شیءگرا» تدریس می‌شود. در این جلسه ابتدا در باره چیستی و چرایی پایگاه داده مبتنی بر شیء (Object-Based Database) متشکل از پایگاه داده رابطه‌ای-شیئی (Object-Relational Database) و پایگاه داده شیءگرا (Object-Oriented Databases) و خواص آنها صحبت به میان می‌آید. سپس در مورد persistant programming language صحبت شده و در انتها یک تست دکتری در این مورد مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته