طراحی یک ضرب‌کننده با ASM

طراحی یک ضرب‌کننده با ASM

توضیحات

در جلسه هشتم معماری کامپیوتر دکتر حقیقت ویژه کنکور کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با عنوان «طراحی یک ضرب‌کننده با ASM»، در ادامه مبحث دومین زبان از زبان‌های توصیف سخت افزار (HDL)، یعنی زبان ASM (Algorithmic State Machine) یا «ماشین حالت الگوریتمی»، یک مثال کامل برای درک این زبان ارائه می‌گردد. مثال کامل طراحی، شبیه سازی و سنتز یک ضرب‌کننده اعداد صحیح که با RTL حل شده بود، در این جلسه عیناً با ASM هم مطرح و 0 تا صد مراحل آن طی می‌شود تا ضمن تثبیت یادگیری RTL، با مقایسه روش مبتنی بر متن RTL با نسخه گرافیکی آن، یعنی ASM، مطلب کاملاً در ذهن مخاطب جا بیفتد. سنتز به روش Direct یا One hot کاملاً در این مثال تشریحی بررسی و تحلیل می‌شود. در انتها، روش تبدیل گام به گام RTL به ASM برای درک ارتباط این دو روش شرح داده می‌شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.