ریزمعماری پردازنده و الگوریتم نیومن

ریزمعماری پردازنده و الگوریتم نیومن

توضیحات

در جلسه شانزدهم معماری کامپیوتر دکتر حقیقت ویژه کنکور کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با عنوان «ریزمعماری پردازنده و الگوریتم نیومن»، فصل سوم درس معماری (فصل طراحی پردازنده) آغاز می‌شود. در فصل دوم معماری پردازنده (معماری مجموعه دستورالعمل یا ISA) تدریس شد و در فصل سوم می‌خواهیم ریزمعماری یک پردازنده مخصوص خودمان را گام به گام به زبان RTL طراحی کنیم. در جلسه شانزدهم الگوریتم نیومن که الگوریتم طراحی CPU ما نیز هست شرح داده می‌شود و در جلسه بعد (هفدهم) معماری مجموعه دستورالعمل (ISA) و به عبارت دیگر زبان ماشین پردازنده خود را طرح خواهیم کرد و در جلسات بعدی ریزمعماری آن را به زبان RTL خواهیم نوشت.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.