مقدمه ای بر معماری کامپیوتر

مقدمه ای بر معماری کامپیوتر

توضیحات

در جلسه اول درس معماری کامپیوتر، اهداف این درس، کاربردهای آن، منابع مطالعاتی و سایر نکات مهم برای یادگیری آن ارائه می شود. تفاوت های درس معماری با درس مدار منطقی گفته می شود و زبان های توصیف سخت افزار (HDL) معرفی می گردد. از سه زبان RTL و ASM و Micro program به عنوان زبان های HDL که در فصل اول این درس به طور کامل تشریح خواهد شد، نام برده می شود و مفاهیم پایه زبان RTL و ویژگی های آن معرفی می شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.

دوره معماری کامپیوتر دکتر ابوالفضل حقیقت

کلاس معماری کامپیوتر دکتر حقیقت با 28 سال تجربه تدریس در دانشگاه ها و موسسات مختلف آموزش عالی به همه علاقه مندان این درس و داوطلبان کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و دکترای معماری کامپیوتر اکیداً توصیه می شود.

: