طراحی ریزمعماری پردازنده پرلایک با RTL - بخش (2)

طراحی ریزمعماری پردازنده پرلایک با RTL - بخش (2)

توضیحات

در جلسه نوزدهم معماری کامپیوتر دکتر حقیقت ویژه کنکور کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با عنوان «طراحی ریزمعماری پردازنده پرلایک با RTL - بخش (2)»، ادامه فصل سوم درس معماری (فصل طراحی پردازنده) تدریس می‌شود. در جلسه قبل، طراحی ریزمعماری پردازنده پرلایک با زبان RTL (طبق الگوریتم نیومن) آغاز شد و کار با حافظه و طراحی Sequencer بخش CU پردازنده با TSG و استفاده از TSG و IR و PSW در RTL مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه کد RTL دستورالعمل SUB پردازنده پرلایک با 7 Clock نوشته می‌شود و جزئیات کامل مراحل Fetch و Decode و Operand Fetch و Execute و Write Back آن طبق الگوریتم نیومن تشریح می‌شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.