پایپ‌لاین و محاسبه تسریع

پایپ‌لاین و محاسبه تسریع

توضیحات

در جلسه بیست و هشتم معماری کامپیوتر دکتر حقیقت ویژه کنکور کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با عنوان «پایپ‌لاین و محاسبه تسریع»، فصل ششم درس معماری (فصل پایپ‌لاین و مخاطره) آغاز می‌شود. ابتدا در مورد مفهوم توازی و انواع آن 1) توازی زمانی (Temporal) و خط لوله (Pipeline) 2) توازی مکانی (Spatial) صحبت می‌شود و با چند مثال مفهوم هر کدام شرح داده می‌شود. سپس در مورد پیاده‌سازی Pipeline در مدارات دیجیتال و قوانین آن با یک مثال شرح کاملی با جزئیات مربوطه ارائه می‌گردد. سپس محاسبه سرعت Pipeline و میزان تسریع (Speed up) آن شرح داده شده و روابط مربوطه اثبات شده و مفاهیم مربوظه با جزئیات کامل شرح و بسط داده می‌شود. سپس اندازه پریود Clock در پایپ‌لاین و در ادامه در باره Speed up ایده‌آل بحث جامعی ارائه می‌گردد. بعد از آن انواع پایپ‌لاین (1) خط لوله محاسباتی (Arithmetic Pipeline) 2) خط لوله دستورالعمل (Instruction Pipeline) و تفاوت آنها در مفهوم مخاطره (Hazard) شرح داده می‌شود. سپس Pipeline در پردازنده و انواع Hazard برشمرده می‌شوند: 1) مخاطره داده ای (Data Hazard) 2) مخاطره ساختاری (Structural Hazard) 3) مخاطره کنترلی (Control Hazard) و در انتها چند نکته محاسباتی کنکوری در این مورد ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.