مخاطره داده‌ای در پایپ‌لاین

مخاطره داده‌ای در پایپ‌لاین

توضیحات

در جلسه بیست و نهم معماری کامپیوتر دکتر حقیقت ویژه کنکور کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با عنوان «مخاطره داده‌ای در پایپ‌لاین»، ادامه فصل ششم درس معماری (فصل پایپ‌لاین و مخاطره) تدریس می‌شود. در این جلسه مخاطره داده‌ای (Data Hazard) در پایپ‌لاین به دقت با یک مثال تعریف و تحلیل شده و 5 راه حل مخاطره داده ای که مربوط به سرفصل کارشناسی است با جزئیات مفهومی آن و محاسبات مربوطه ارائه می‌گردد: 1) تزریق حباب (Bubble Injection) نرم افزاری و 2) تزریق حباب سخت افزاری 3) جابجا کردن دستورالعمل‌ها (Instruction Reordering) به روش نرم افزاری 4) جابجا کردن دستورالعمل‌ها به روش سخت افزاری 5) پیش‌بری/ارسال/هدایت داده (Data Forwarding) سخت افزاری. برای تمام موارد مثال‌های دقیقی زده می‌شود تا مفهوم مطلب جا بیفتد.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.