ماشین حالت الگوریتمی (ASM)

ماشین حالت الگوریتمی (ASM)

توضیحات

در جلسه هفتم معماری کامپیوتر دکتر حقیقت ویژه کنکور کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با عنوان «ماشین حالت الگوریتمی (ASM) »، دومین زبان از زبان‌های توصیف سخت افزار (HDL)، یعنی زبان ASM (Algorithmic State Machine) یا «ماشین حالت الگوریتمی» ارائه می‌گردد. مفاهیم پایه زبان ASM که نسخه گرافیکی RTL است و ویژگی‌های آن معرفی می‌شود. همچنین دو پرسش و سه تست در این زمینه مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,000,000 تومان950,000 تومان

معماری کامپیوتر

1%
قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.