طراحی معماری پردازنده پرلایک (طراحی ISA)

طراحی معماری پردازنده پرلایک (طراحی ISA)

توضیحات

در جلسه هفدهم معماری کامپیوتر دکتر حقیقت ویژه کنکور کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با عنوان «ططراحی معماری پردازنده پرلایک (طراحی ISA)»، ادامه فصل سوم درس معماری (فصل طراحی پردازنده) تدریس می‌شود. در جلسه قبل، ریزمعماری پردازنده و الگوریتم نیومن تدریس شد و روند طراحی 0 تا 100 یک پردازنده مخصوص این کلاس (پردازنده پرلایک) آغاز شد تا دانشجویان بتوانند صفر تا صد مراحل طراحی یک CPU واقعی را ببینند و کاملاً همه چیز را در مورد پردازنده با جزئیات درک نمایند. در این جلسه، معماری مجموعه دستورالعمل (ISA) و به عبارت دیگر زبان ماشین پردازنده مخصوص خودمان، با جزئیات طرح خواهد شد و در جلسه بعدی ریزمعماری آن به زبان RTL نوشته خواهد شد. ابتدا کلاس‌های دستورالعمل و پس از آن رجیسترهای عمومی پردازنده پرلایک طراحی و کد آنها تعیین می‌گردد. سپس 8 دستورالعمل برای کلاس دستورالعمل‌های محاسباتی این پردازنده طراحی و کدگذاری می‌شود. در ادامه، ۴ دستورالعمل از کلاس دسترسی به حافظه طراحی و کدگذاری می‌شود. پس از آن جزئیات کامل و دقیق دو دستورالعمل کنترلی شرطی و غیر شرطی طراحی می‌گردد. برای Parlike CPU چهار مود آدرس‌دهی در نظر گرفته می‌شود. این پردازنده دارای دستورالعمل‌هایی با طول ثابت است.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.