انواع معماری پردازنده (Stack و ACC و CISC و RISC)

انواع معماری پردازنده (Stack و ACC و CISC و RISC)

توضیحات

در جلسه پانزدهم معماری کامپیوتر دکتر حقیقت ویژه کنکور کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با عنوان «انواع معماری پردازنده (Stack و ACC و CISC و RISC)»، در ادامه فصل دوم درس معماری، انواع معماری پردازنده با جزئیات کامل با هم مقایسه می‌شوند. این معماری‌ها عبارتند از : 1) پردازنده‌های بدون عملوند (صفر آدرسه) پشته‌ای 2) پردازنده‌های تک عملوند (یک آدرسه) اکومولاتوری (انباره‌ای) 3) پردازنده‌های دو عملوند (دو آدرسه) CISC و 4) پردازنده‌های سه عملوند (سه آدرسه) RISC.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.