شبیه‌سازی و سنتز مدارها در RTL

شبیه‌سازی و سنتز مدارها در RTL

توضیحات

در جلسه پنجم معماری کامپیوتر دکتر حقیقت با عنوان «شبیه‌سازی و سنتز مدارها در RTL»، مراحل شبیه‌سازی و سنتز و ساخت یک برنامه RTL تشریح ‌می‌شود. مفاهیم شبیه‌سازی و سنتز Data path و Control Unit بررسی می‌شود و 6 مثال و یک تست برای یادگیری عمیق درس مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.