میانگین زمان دسترسی در سازمان حافظه

میانگین زمان دسترسی در سازمان حافظه

توضیحات

در جلسه بیست و چهارم معماری کامپیوتر دکتر حقیقت ویژه کنکور کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با عنوان «میانگین زمان دسترسی در سازمان حافظه»، چهارمین جلسه از فصل چهارم درس معماری (فصل سازمان حافظه) تدریس می‌شود. در این جلسه ابتدا مفهوم میانگین زمان دسترسی (Average Access Time) بر اساس امید ریاضی تشریح شده و درخت بیز به عنوان ابزاری که در معماری کامپیوتر برای محاسبه متوسط هادر حالتی که متغیر تصادفی ما مثل پرتاب تاس، پرتاب سکه، .... گسسته است استفاده می‌شود، شرح داده می‌شود. سپس با چندین مثال موازی و سری برای حافظه نهان تک سطحی و چند سطحی به دو روش محاسبه میانگین زمان دسترسی آموزش داده می‌شود. سپس دو تست در این زمینه مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌گردد. سپس سیاست‌های نوشتن در Cache و به‌روزرسانی حافظه اصلی که از دو سیاست پیروی می‌کند (Write Through و Write Back) شرح داده می‌شود. ابتدا سیاست Write-through (هم نویسی) که نوشتن در Cache با به‌روزرسانی فوری و همزمان (موازی) حافظه اصلی همراه است شرح داده شده و نقطه ضعف آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه محاسبه میانگین زمان دسترسی با سیاست Write through به کمک درخت بیز شرح داده می‌شود. در انتها سیاست Write Back (پس‌نویسی) و مکانیسم استفاده از dirty bit و نیز مکانیسم تنظیم dirty bit در آن با جزئیات کامل تشریح می‌گردد.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.