بلوک‌بندی حافظه نهان و شاخص‌گذاری آن

بلوک‌بندی حافظه نهان و شاخص‌گذاری آن

توضیحات

در جلسه بیست و دوم معماری کامپیوتر دکتر حقیقت ویژه کنکور کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با عنوان «بلوک‌بندی حافظه نهان و شاخص‌گذاری آن»، دومین جلسه از فصل چهارم درس معماری (فصل سازمان حافظه) تدریس می‌شود. در این جلسه ابتدا دو مفهوم نسبت اصابت (Hit Ratio) حافظه نهان نسبت فقدان (Miss Ratio) حافظه نهان ارائه شده و رابطه آنها با هم شرح داده می‌شود. سپس در مورد اینکه ورودی حافظه اصلی با ورودی Cache یکسان نیست و همچنین در باره اینکه واحد داده حافظه اصلی (Word)با واحد داده Cache (Block) متفاوت است و نیز نحوه آدرس‌دهی حافظه اصلی با Cache فرق می‌کند و انداز هCache خیلی کمتر از حافظه اصلی است صحبت می‌شود و دو تست در این رابطه مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد. سپس در مورد تفاوت Address و Index بیشتر صحبت می‌شود. آنگاه عملکرد سری سیستم Cache یا واحد کنترل آن (CCU: Cache Control Unit) و به دنبال آن عملکرد موازی سیستم Cache تشریح و با هم از دید معیارهای مختلف مقایسه می‌شوند. سپس و دو تست دیگر در رابطه با مفاهیم گفته شده مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد. سپس در این مورد بحث می‌شود که چرا باید اندازه Block توانی از 2 باشد و اینکه CCU فرصت تقسیم ندارد. لذا چون در هر مبنایی تقسیم بر توان‌های آن مبنا نیاز به عملیات ندارد و در صفر Clock انجام می‌شود و فقط در حکم جدا کردن دو میدان است، نشان داده می‌شود که اندازه Block باید توانی از 2 باشد. در انتها دو تست دیگر در رابطه با این مفاهیم مطرح شده و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

معماری کامپیوتر

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.