روابط مربوط به درخت‌ها (2)

روابط مربوط به درخت‌ها (2)

توضیحات

دروس ساختمان داده و الگوریتم از مهم‌ترین دروس کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی هستند به شمار می‌رود. در جلسه هجدهم درس ساختمان داده استاد طورانی با عنوان «روابط مربوط به درخت‌ها (2)»، چهارمین جلسه از فصل چهارم این درس، «درخت‌ها»، ارائه می‌گردد. ابتدا تعداد گره‌های سطح i ام درخت k تایی و تعداد گره‌های سطح i ام درخت دودویی با مثال تدریس می‌شوند. همچنین تعداد گره‌های درختان k تایی با ارتفاع h برای درختان k تایی پر و کامل و محض به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته و 2 تست کنکور ارشد و دکترا نیز در این موضوع مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود. سپس تعداد گره‌های درختان دودویی با ارتفاع h برای درختان دودویی پر و کامل و محض و دلخواه به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته و مثال‌های متعددی زده می‌شود و نکات زیادی گفته می‌شود. سپس ارتفاع درختان k تایی با n گره مورد بحث قرار گرفته و 2 تست کنکور ارشد نیز در این رابطه مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود. سپس یک تست کنکور دکترا در رابطه با پیمایش درخت دودویی مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

ساختمان داده

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.