کنکور ارشد MBA
placeholder

دوره های کنکور ارشد MBA پرلایک

ابزار های کنکور ارشد MBA

کنکور ارشد MBA

کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) همه ساله توسط سازمان سنجش برگزار می شود. در این کنکور از سه درس مهم زبان، استعداد تحصیلی و ریاضی 1 و 2 از داوطلبان آزمون تستی چهار جوابی با نمره منفی گرفته می‌شود.

اساتید کنکور ارشد MBA پرلایک