معماری کامپیوتر
معماری کامپیوتر

دوره های معماری کامپیوتر پرلایک

ابزار های معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

درس معماری کامپیوتر یکی از مهم ترین دروس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر است. در این کنکور، 11 درس تخصصی در چهار گروه ضرایب وجود دارند. معماری کامپیوتر به همراه دو درس مدار منطقی و الکترونیک دیجیتال در یک گروه با ضرایب بالا در گرایش های گوناگون قرار می گیرند. آمارهای رسمی سایت پر (par.ir) نشان می دهد رتبه های زیر 100 در دو گروه از دروس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر بیشترین درصدها را آورده اند: 1) گروه مدار منطقی، معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال 2) گروه سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده

اساتید معماری کامپیوتر پرلایک