پایگاه داده
پایگاه داده

دوره های پایگاه داده پرلایک

ابزار های پایگاه داده

پایگاه داده

درس پایگاه داده یکی از مهم ترین دروس در کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات است. در کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، علاوه بر زبان انگلیسی عمومی و تخصصی، اصول و مبانی مدیریت، 5 درس مشترک و 3 درس تخصصی مشترک وجود دارند. پایگاه داده به همراه دو درس سیستم عامل و هوش مصنوعی، دروس تخصصی مشترک را تشکیل می دهند.

اساتید پایگاه داده پرلایک