سیستم عامل
سیستم عامل

دوره های سیستم عامل پرلایک

ابزار های سیستم عامل

سیستم عامل

درس سیستم عامل یکی از مهم ترین دروس در کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و دکترای مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم افزار) است. در کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، علاوه بر زبان انگلیسی عمومی و تخصصی، اصول و مبانی مدیریت، 5 درس مشترک و 3 درس تخصصی مشترک وجود دارند. سیستم عامل به همراه دو درس پایگاه داده و هوش مصنوعی، دروس تخصصی مشترک را تشکیل می دهند.

اساتید سیستم عامل پرلایک