مدار منطقی
مدار منطقی

دوره های مدار منطقی پرلایک

ابزار های مدار منطقی

مدار منطقی

درس مدار منطقی یکی از مهم ترین دروس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر است. در این کنکور، 11 درس تخصصی در چهار گروه ضرایب وجود دارند. مدار منطقی به همراه دو درس معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال در یک گروه با ضرایب بالا در گرایش های گوناگون قرار می گیرند. آمارهای رسمی سایت پر (par.ir) نشان می دهد رتبه های زیر 100 در دو گروه از دروس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر بیشترین درصدها را آورده اند: 1) گروه مدار منطقی، معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال 2) گروه سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده

اساتید مدار منطقی پرلایک