وب و HTTP

وب و HTTP

توضیحات

در جلسه سیزدهم شبکه های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت، ویژه کنکور کامپیوتر و کنکور آی تی (کنکور ارشد و کنکور دکترا) با عنوان «وب و HTTP»، برنامه کاربردی بسیار مهم دنیای اینترنت، يعنی وب گسترده جهانی (WWW: World Wide Web) که نخستين برنامه کاربردی اينترنت بود که مورد توجه عموم مردم قرار گرفت، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در این راستا، ابتدا پروتکل انتقال فرامتن (HTTP: HyperText Transfer Protocol) مورد بحث و بررسی قرار داده می‌شود که يک پروتکل لايه کاربردمی‌باشد که در قلب وب قرار دارد و در [RFC 1945] و [RFC 2616] توصيف شده است. HTTP نحوه ارتباط دو برنامه مشتری و سرور را مشخص می‌کند. در طی این بحث، مفاهیم مهمی مثل Hyper link، صفحه وب، اشیاء درون صفحه وب، URL اشیاء و فایل HTML پایه تعریف و تشریح می‌شوند. همچنین پیام‌های درخواست و پاسخ HTTP و ترتیب رد و بدل شدن این پیام‌ها شرح داده می‌شوند. سپس سرورها از منظر نگهداری اطلاعات حالت مشتریان به سه دسته طبقه‌بندی می‌شوند: 1) پروتکل‌های بدون حالت (Stateless protocols) 2) پروتکل‌های حالت نرم (Soft state protocols) 3) پروتکل‌های با حالت (Stateful protocols). سپس اتصالات غير ماندگار (None persistent connection) و اتصالات ماندگار (Persistent connection) با یکدیگر مقایسه می‌شوند. آنگاه مراحل انتقال يک صفحه وب از سرويس دهنده به مشتری در هنگام استفاده از اتصالات غير ماندگار به صورت گام به گام بررسی می‌گردد و پشت پرده محاسبه زمان مورد نياز برای درخواست و دریافت یک فایل HTML شامل دست‌تکانی سه مرحله‌ای (3way Handshake) در این روش نمایش داده می‌شود. سپس این نکته که مسائل HTTP به سه صورت مطرح می‌شوند صحبت می‌شود: (1) بر روی اتصاالت غير ماندگار بدون توازی و به صورت سريالی (2) بر روی اتصالات غير ماندگار با امکان ايجاد اتصالات موازی (3) بر روی یک اتصال ماندگار. در انتها قالب پیام‌های درخواست و قالب پیام‌های پاسخ HTTP به طور جداگانه آموزش داده می‌شود.

هزینه دوره:
2,100,000 تومان1,680,000 تومان

شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته