بازنگری کنترل ازدحام TCP و پروتکل QUIC و HTTP/3

بازنگری کنترل ازدحام TCP و پروتکل QUIC و HTTP/3

توضیحات

در جلسه سی‌ام شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت، ویژه کنکور کامپیوتر و کنکور آی تی (کنکور ارشد و کنکور دکترا) با عنوان «بازنگری کنترل ازدحام TCP و پروتکل QUIC و HTTP/3»، آخرین جلسه از فصل سوم شبکه (لایه انتقال) تدریس می‌شود. چون کنترل ازدحام TCP، اندازه پنجره ازدحام cwnd را به شکل جمع شونده (Additive)، به اندازه يک MSS در هر RTT افزايش داده و سپس مقدار آن را با دريافت سه پيام ACK تکراری، به شکل کاهش ضربی، نصف می‌کند، کنترل ازدحام TCP، اغلب به عنوان يک کنترل ازدحام افزايش جمعی و کاهش ضربی (AIMD: Additive Increase Multiplicative Decrease) شناخته می‌شود. در این جلسه، ابتدا این رفتار به دقت بررسی می‌شود. سپس ايده اساسی الگوريتم وگاس مطرح و رفتار این الگوریتم تشریح می‌شود. بعد از آن توصيف درشت نما (ماکروسکوپی) از گذردهی TCP بر اساس یک مدل ساده ریاضی ارائه می‌شود. با توجه به رفتار «دندانه‌ اره‌ای» TCP، به دست آوردن ميانگين گذردهی (به عبارت ديگر ميانگين نرخ) يک اتصال TCP با طول عمر بالا ساده است. سپس یک مدل دیگر برای TCP بر بستر مسيرهایی با پهنای باند بالا مطرح و رابطه دیگری برای محاسبه ميانگين گذردهی TCP ارائه و تشریح می‌شود. سپس مبحث عدالت در TCP و UDP به تفصیل بررسی می‌شود. در انتها دو پروتکل مدرن QUIC و HTTP/3 به تفصیل ارائه می‌شوند و دلایل پیدایش آنها بررسی می‌گردد. تمامی ویژگی های QUIC و نحوه حل مشکل HOL در Streamهای Interleave شده در QUIC مورد بحث قرار می‌گیرد. نشان داده می‌شود که چگونه QUIC جای TCP و TLS را با هم می‌گیرد و همه ویژگی‌ها و قابلیت‌های هر دو شامل کنترل ازدحام و انتقال RDT مطمئن و نیز امنیت را در خود گنجانده است و نهایتاً چگونه HTTP /3 همه این موارد را در بر می‌گیرد.

هزینه دوره:
2,100,000 تومان1,680,000 تومان

شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته