کنترل جریان و مدیریت اتصال در TCP

کنترل جریان و مدیریت اتصال در TCP

توضیحات

در جلسه بیست و هفتم شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت، ویژه کنکور کامپیوتر و کنکور آی تی (کنکور ارشد و کنکور دکترا) با عنوان «کنترل جریان و مدیریت اتصال در TCP»، ادامه فصل سوم شبکه (لایه انتقال) تدریس می‌شود. ابتدا کنترل جریان (Flow Control) در TCP تدریس می‌شود و مفاهیمی همچون پنجره دریافت (Received Window) و نحوه فیدبک گیرنده به فرستنده و نیز قانون اساسی کنترل جریان که در فرستنده اجرا می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس مديريت ایجاد اتصال و قطع اتصال TCP، مراحل آن، بحث مقابله با حملات DoS و دیاگرام حالت مشتری و سرور مورد بحث و بررسی دقیق قرار می‌گیرد. در انتها مبحث پويشگر پورت nmap ارائه می‌شود و یک تست دکترای شبکه و رایانش در مورد مدیریت اتصال مطرح شده و پاسخ آن به تفصیل ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
2,100,000 تومان1,680,000 تومان

شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته