سرویس‌های لایه انتقال به لایه کاربرد

سرویس‌های لایه انتقال به لایه کاربرد

توضیحات

در جلسه دوازدهم شبکه های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت، ویژه کنکور کامپیوتر و کنکور آی تی (کنکور ارشد و کنکور دکترا) با عنوان «سرویس‌های لایه انتقال به لایه کاربرد»، ابتدا سرويس‌های يک پروتكل لايه انتقال به لایه کاربرد از چهار منظر دسته‌بندی می‌شود: 1) انتقال مطمئن داده 2) گذردهی 3) هماهنگی زمانی 4) امنيت. سپس سرويس‌های انتقال اينترنت یعنی TCP و UDP مورد بررسی قرار می‌گیرند. سرویس‌ اتصال گرای (Connection-oriented) TCP که مطمئن بوده و كنترل خطا و تلفات دارد و داراي مكانيزم كنترل جريان و مكانيزم كنترل ازدحام (Congestion Control) می‌باشد در مقابل سرويس حداقلی بدون اتصال (Connectionless) UDP که يک سرويس انتقال داده نامطمئن فاقد مكانيزم‌های كنترل خطا و كنترل جريان و كنترل ازدحام است، مقایسه می‌شود. در انتها پروتکل‌های لايه کاربرد معرفی شده و همه مواردی که در طراحی یک پروتكل لايه كاربردباید مشخص شود مطرح می‌گردد. این موارد شامل انواع پيام‌های مبادله شده، ساختار نحوی (Syntax) انواع پيام‌های مختلف، نحوه چيدمان فيلدهای درون پيام و چگونگی متمايز کردن اين فيلدها از يكديگر و تعيين قالب فيلدها، معنای (Semantic) فيلدها و نیز قوانينی برای تعيين زمان و نحوه ارسال پيام‌های درخواست و پاسخ توسط فرايندها مطرح و مورد بحث قرار داده می‌شود. در انتها به تفاوت بين برنامه‌های كاربردی شبكه‌ای و پروتكل‌های لايه كاربرد اشاره شده و با دو مثال از پروتكل‌های لايه کاربرد عمومی یعنی HTTP و SMTP مختصراً شرح داده می‌شود.

هزینه دوره:
2,100,000 تومان1,680,000 تومان

شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته