مسیریابی چندپخشی و همه‌پخشی

مسیریابی چندپخشی و همه‌پخشی

توضیحات

در جلسه سی و نهم شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت، ویژه کنکور کامپیوتر و کنکور آی تی (کنکور ارشد و کنکور دکترا) با عنوان «مسیریابی چندپخشی و همه‌پخشی»، ادامه فصل چهارم شبکه (لایه شبکه) تدریس می‌شود. تا كنون در اين فصل، روی پروتکل‌های مسیريابی كه ارتباط تک پخشی (Unicast) يا نقطه به نقطه (Point-to-Point) را پشتیبانی می‌كنند، تمركز كرديم كه در اين ارتباط يک گره مبدأ يک بسته را به يک گره مقصد ارسال می‌كند. در اين بخش، ما توجه خود را به پروتکل‌های مسیريابی همه‌پخشی (Broadcast routing) و چندپخشی (Multicast routing)معطوف می‌كنیم. در مسیريابی همه‌پخشی، لايه شبکه خدمات تحويل يک بسته ارسالی از گره مبدأ به تمامی گره‌های ديگر شبکه را فراهم می‌كند. در مسیريابی چندپخشی يک گره مبدأ قادر است يک كپی از بسته را به زير مجموعه‌ای از گره‌های شبکه ارسال نمايد.

هزینه دوره:
2,100,000 تومان1,680,000 تومان

شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته